06 marca 2023

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

Król czytania w świetlicy - Luty 2023

W lutym 2023 Królem Czytania w świetlicy zostali :

Marysia B. z kl. 1b

Mikołaj W. z kl. 1a

Jagoda Ż. z kl. 1a

Kategorie