Nagłówek

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA SZKÓD

Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia szkolnego:
www.interrisk.pl
polisa seria EDU-A/P numer 065813

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 52, Samarytanka 11A, Warszawa