Nauczyciele i wychowawcy

Wychowawcy klas:

Klasa 0a - p. Karolina Szymkowiak/p. Katarzyna Kurzacz

Klasa 1a – p. Aldona Moskwa
Klasa 1b – p. Jolanta Rudowska
Klasa 1c – p. Izabela Mech

klasa 2a – p. Lidia Hapanowicz
Klasa 2b – p. Lidia Malecka
Klasa 2c - p. Wiesława Jasińska

Klasa 3a – p. Monika Stępniewska
Klasa 3b – p. Barbara Reimer

Klasa 4a - p. Anna Bartoszewska
Klasa 4b - p. Lidia Liberadzka
Klasa 4c -p. Justyna Bajerczak

Klasa 5a – p. Olga Ostrowska
Klasa 5b – p. Anna Dąbrowska
Klasa 5c – p. Teresa Syguła

kl. 6a – p. Anna Jaczewska /język polski/
kl. 6b – p. Joanna Okoń-Szygenda /język angielski/
kl. 6c – p. Joanna Łukomska /język polski/

kl. 7a – p. Justyna Bajerczak /technika//
kl. 7b – p. Magdalena Habza /muzyka/
kl. 7c – p. Sylwia Mędrzycka /język polski/
kl. 7d – p. Katarzyna Tabędzka /geografia/

kl. 8a – p. Tomasz Mędrykowski /wychowanie fizyczne/
kl. 8b – p. Michał Kowalski /pedagog/
kl. 8c – p. Ewa Sikora
kl. 8d – p. Ewa Łosicka /matematyka/
kl. 8e – p. Anna Szustak /pedagog/
kl. 8f – p. Karolina Rozbiewska /informatyka/
kl. 8g – p. Agnieszka Chudzik /język polski/

 

Nauczyciele:

p. Joanna Barankiewicz - język niemiecki
p. Jolanta Borowiecka - biologia
p. Urszula Chuda – religia
p. Magdalena Dobrzyńska – wychowanie do życia w rodzinie
p. Ewa Dudek – religia
p. Monika Duszek – matematyka
p. Mateusz Gonciarz - wychowanie fizyczne
p. Barbara Karłowska – chemia
p. Anna Kasprzycka – język francuski
p. Agnieszka Klepacz – wiedza o społeczeństwie
p. Magdalena Kopeć - język hiszpański
p. Ewa Kotz - język angielski
p. Agnieszka Krasnodębska - wychowanie fizyczne
p. Marzena Łączyńska - biologia
s. Jolanta Mischke – religia
p. Anna Murmuchamiatow - edukacja dla bezpieczeństwa
p. Urszula Nakielska - język francuski
p. Justyna Nowak - wychowanie fizyczne

p. Jolanta Oliwa - matemayka
p. Justyna Sak - biologia
p. Ewa Sikora – fizyka
p. Marta Sikorska – historia
p. Aldona Stępień – etyka
p. Katarzyna Tabęcka-Szydłowska – geografia
 

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej:

p. Anna Niemira – kierownik świetlicy
p. Beata Krzysztofik
p. Anna Jędrych

Nauczyciele bibliotekarze:

p. Ewa Jaszczur
p. Jolanta Kasprzak