Rada Rodziców

„Rada Rodziców to reprezentacja wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczących się w naszej Szkole. Jest organem niezależnym od struktur Szkoły, ale ściśle z nią współpracującym. Nie tylko gromadzi (z wpłat Rodziców) fundusze i samodzielnie nimi zarządza, dbając o prawidłowe wydatkowanie na potrzeby uczniów, ale współpracując z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną chce również mieć wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo naszych dzieci, a także jakość ich nauczania. Od kilku lat z coraz większym powodzeniem staramy się integrować społeczność Rodziców, wyznając zasadę, że głos Rodziców słyszany w szkole wzmacnia uczniów! Zachęcamy wszystkich Rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i propozycji: rodzice52@op.pl

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodniczący: Mariusz Pietraszek
Zastępca przewodniczącego: Aneta Czajkowska-Krasuska
Komisja rewizyjna: Katarzyna Kulesza, Paweł Chudzik, Katarzyna Cudna-Tomaszek


PODANIA I WNIOSKI DO RADY RODZICÓW

Każdy rodzic i nauczyciel może składać podania, wnioski i pytania do Rady Rodziców.

Można je składać: w sekretariacie, u pani  v-ce dyrektor Agnieszki Dudy – Ambroziak albo przesyłać mailem na adres:

rodzice52@op.pl

Wszelkie wnioski i prośby o dofinansowania prosimy składać najpóźniej na dwa dni przed planowaną datą zebrania Rady Rodziców


WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Minimalna wpłata wynika ze złożonej deklaracji.

Wpłat można dokonywać codziennie w pokoju 104 a w godzinach 8.00 – 16.00

lub na konto:

Rada Rodziców 89 1240 1082 1111 0010 0029 5890

Wpłacając na konto należy dopisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.