Wolontariat

Osoby  prowadzące:

  • Anna Bartoszewska
  • Anna Niemira

Wiedząc jak podchodził do życia Patron naszej Szkoły,  Maciej Aleksy Dawidowski, staramy się wziąć z niego przykład.

Ważną cechą Alka było ciągłe dążenie do poprawy swojego charakteru, do podniesienia poziomu swojej wiedzy, do pracy nad swoją silną wolą oraz do stania się po prostu lepszym człowiekiem

Starał się realizować ten cel nie tylko na polu walki z gestapowcami, ale także w kontaktach z matką (od śmierci ojca starał się wyręczać ją w różnych pracach, sprzątał, prał, froterował podłogę, zmywał po posiłkach)

Ważną cechą Alka było ciągłe dążenie do poprawy swojego charakteru, do podniesienia poziomu swojej wiedzy, do pracy nad swoją silną wolą oraz do stania się po prostu lepszym człowiekiem

 

Odrobina uprzejmości względem drugiego człowieka jest więcej warta niż wielka miłość ku całej ludzkości.

R.Dehmel