Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informuję, że w Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” od 25 maja dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do podstawowych praw i wolności człowieka.

Dyrektor Szkoły – Ewa Gałązka

Informacja:

Inspektor Ochrony Danych
Joanna Saj-Żukowska
e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl