Doradztwo zawodowe

I. „REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2022/2023:

1. Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieszczono terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16252,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

2. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2022/2023:

https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

3. Harmonogram rekrutacji ( w załączniku harmonogram kandydata:
https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

4. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do szkół ponadpodstawowych:
https://edukacja.um.warszawa.pl/przybywajacy-z-zagranicy

5. progi punktowe

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/45861752/Minimalna+liczba+punkt%C3%B3w.pdf/59d22ccb-e608-4160-7faa-94760c0326a7?t=1647522742800

6. Na stronie Biura Edukacji wszystkie ważne informacje i aktualności dotyczące rekrutacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej

7. Informator

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/45861752/Informator_22-23_v4.pdf/263f9506-96d5-f8cf-b236-f1e233248266?t=1648710039486

8. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych