Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA”

Lokalizacja naszej szkoły